top of page

Samenwerken aan uw brandpreventie is meerwaarde creëren in hoge kwaliteit aan veiligheid.

Safety Advice Management 

ondersteunt ondernemingen voor het brandpreventiedossier, de evacuatieplannen, het risicoanalyse brand, een audit signalisatie en/of opleidingen.

OPLEIDINGEN

blusopleidingen.png
Blus - en evacuatie opleiding

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk-opleidingen. Wij stellen u verschillende blusopleidingen voor inzake brandpreventie en brandbestrijding.

Instructeurs hebben tot doel u kennis bij te brengen om preventief brand te voorkomen, om een beginnende brand te blussen en op een veilige wijze te evacueren.

Wij komen steeds ter plaatse om de blusopleiding op uw werkvloer in praktijk om te zetten. Voorzien van een aanwezigheidslijst en gepersonaliseerde attesten van deelname.

Opleiding EHBO Hulpverlener, formation premier secours
VCA opleiding, formation bien-être au travail
Opleiding EHBO Hulpverlener

Eerste Hulp Bij Ongevallen en Eerste Hulp bij een stilstand leren u de juiste vaardigheden aan en vergroten de overlevingskansen. Ook op uw werkvloer is het van belang dat u iemand kan helpen en ondersteunen als er zich iets voordoet.

Flexibel en efficient leren. 

Blended leerproject. 

Vraag naar onze E-learning.

VCA Opleiding

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. 

OPLEIDINGEN
BRANDPREVENTIEDOSSIER

BRANDPREVENTIEDOSSIER

brandpreventiedossier, interventiedossier, dossier d'intervention incendie
Brandpreventiedossier
K.B. 28/04/2014

Het brandpreventiedossier omvat 

 • documenten met resultaten van         risicoanalyse en preventiemaatregelen

 • documenten met omschrijving van de organisatie

 • de schriftelijke procedures

 • het evacuatieplan

 • het interventiedossier

 • vaststellingen naar aanleiding van evacuatieoefeningen

 • beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand (lijst en situering)

 • data en vaststellingen van controles en onderhoudsbeurten

 • lijst van eventuele individuele   afwijkingen

 • adviezen

 • informatie overgemaakt aan hulpdiensten

Risicoanalyse Brand, analyse de risque incendie
Risicoanalyse Brand
K.B. 28/03/2014

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Afdeling 2 : risicoanalyse & preventiemaatregelen

 • Art. 4 : de werkgever voert een risicoanalyse uit betreffende het brandrisico.

Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen, Titel 3.– Brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

De inventarisering van de mogelijke brandscenario’s opmaken waarvoor ieder scenario de brandrisico gaan bepalen.

De organisatie van de interne brandbestrijdingsdienst wordt hiermee bepaald.

Evacuatieplannen, plan d'évacuation
Evacuatieplannen opmaken

Evacuatie is zich verplaatsen van een gevaarlijke plaats naar een veilige plaats. Evacuatie verloopt vlug en in optimale veilige omstandigheden.

Wij bevestigen een evacuatieplan aan de ingang(en) van het gebouw en per niveau.

Een evacuatieplan omvat de indeling en bestemming van de lokalen, situering van de compartimenteringsgrenzen; de ligging van de lokalen met een verhoogd brandrisico; de ligging van (nood)uitgangen, vluchtwegen en verzamelplaats na evacuatie.

Interne noodplan, procédure d'urgence interne
Intern Noodplan

Het intern noodplan omvat schriftelijke procedures voor

 

 • uitvoering taken van brandbestrijdingsdienst

 • evacuatie van personen

 • evacuatieoefeningen

 • gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand

 • informatie en opleiding van werknemers

Audit eerste interventiemiddelen en signalisatie, audit moyen de première intervention et la signalisation
Audit Brandbestrijding

Wij auditeren uitvoerig uw gebouw op het gebied van brandveiligheid en houdt rekening met de geldende wetgeving en normen.

Deze audit impliceert de principes van de brandpreventie zoals signalisatie, eerste interventiemiddelen, compartimentering en evacuatie.

Art. 52 uit het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) betreffende de brandpreventie:

De werkgever neemt materiële en organisationele preventiemaatregelen om 5 doelstellingen te bereiken:

 

 1. brand te voorkomen;

 2. vlugge en veilige evacuatie van alle personen te verzekeren;

 3. vlug en efficiënt elk begin van brand snel en doeltreffend bestrijden;

 4. de schadelijke effecten van een brand te beperken;

  5. de tussenkomst van de bevoegde             brandweerdiensten vergemakkelijken.

signalisatie frontcover.jpg
Audit Signalisatie

Overeenkomstig veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk, auditeren wij uw gebouw om de signalisatie te inventariseren en na te zien op hun juistheid.

 

Deze studie wordt ondersteund met een detailrapport en een grondplan.

Aansluitend ontvangt u een voorstel om u in orde te brengen met huidige regelgeving.

 

In België wordt huidig de veiligheidssignalisatie op de werkplaats opgelegd door de Richtlijn 92/58 van 24 juni 1992. 

 

De nieuwe ISO 7010:2011 norm is verschenen in juni 2011 voor gelijkmaking op Europees niveau.

OVER S.A.M.

Kiezen voor S.A.M. is kiezen voor jarenlange ervaring in kwaliteit geven en in een gepersonaliseerde ondersteuning. Onze missie ligt in het aanbieden van hoge kwaliteit in de veiligheid van de werknemers en de ondernemingen. 

S.A.M. is platform-denken, is een mindset van samenwerking met en voor zijn klanten om betere kwaliteit en service aan te bieden zodat zich een meerwaarde creëert in uw veiligheid.

Dit is de rode leidraad in onze dienstverlening en zorgt voor een hoge klantentevredenheid. 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op de kwaliteit van zijn dienstverlening, dit op economisch, sociaal en ecologisch niveau.

U geniet van een brede waaier aan oplossingen op maat in veiligheid, in advies en in beheer van uw personeel en uw infrastructuur zodat uw veiligheid hoog gequoteerd staat.

 

OVER S.A.M.

PRODUCTEN 

PRODUCTEN

REFERENTIES

CLIENTS

CONTACTEER ONS

Vragen?

Voor al uw prijsaanvragen en informatie, contacteer ons via E-mail, Mobile of onderstaand invulformulier.

Bedankt voor uw bericht. Tot binnenkort! Merci de votre message. À bientôt!

Hoofdzetel

S.A.M. bvba

Sint-Andriessteenweg 120

9620 Strijpen (Zottegem) 

België

BTW: BE 0536 201 053

Contactinformatie:

Raphaël De Coster

zaakvoerder

E-mail :  prevention.sam@gmail.com

Telefoon : +32 (0)9 335 34 40

Mobile :  +32 (0) 483 173 555

CONTACTEER ONS
bottom of page